KING BILLY's REPUBLIC

For whatever it's worth

Jolande Sap, ontgroenen in Duitsland

Op 13 augustus j.l. stelden Duitse collega’s van Jolande Sap 35 kamervragen in de Bundestag over ‘energie armoede’ voor burgers in Duitsland. http://dipbt.bundestag.de/dip21/btd/17/104/1710475.pdf

Grens- en milieuconflict, 85 windmolens bij Borkum, 2200 windmolens in Duitse Noord- en Oostzee als alternatief voor kernenergie. 96 miljard tot 2030.

Het verkiezingsfilmpje van GroenLinks, waarin ‘groene energie’ centraal staat en Jolande Sap Duitsland min of meer als een ‘groen Walhalla’ schetst, is een onjuiste voorstelling van zaken. Er zit een keerzijde aan de ogenschijnlijke blink-blinkende beelden en dito visie, welke Jolande Sap niet voorschotelt.

Jolande Sap zei “dat op sommige dagen de Duitse economie voor de helft draait op energie uit zonnepanelen” en associeert zonnepanelen overduidelijk met ‘groene energie’. Ten eerste komt deze stroom niet alléén van zonnepanelen. Windmolens en biovergassing doen ook hun werk voor de Duitse economie.

Ten tweede was op één dezer uitzonderlijke dagen de toevloed van ‘groene’ stroom dermate groot, dat trafo-installaties dreigden te ontploffen. Met kromme tenen werd deze tsunami aan stroom afgevoerd naar buitenlandse netwerken, waardoor op het nippertje een nationale ramp werd voorkomen.

Hetgeen overigens de peperdure noodzaak van een nog lang niet voltooide koppeling van stroomnetwerken onderstreept. Waarvoor Rössler op bezoek was bij Rutte en Verhagen. Tennet speelt een belangrijke rol. Het ging om geld.. 20 miljard. http://forum.spiegel.de/f22/stromnetzbauer-tennet-die-regierung-ist-der-grosse-blockierer-nicht-wir-68896.html

‘Groene’ energie in Duitsland is ook mais en koolzaad. De aanbouw en de geprojecteerde toename ten behoeve van biogas en bio-ethanol neemt inmiddels onverantwoorde ecologische vormen aan. Enorme oppervlakten worden vergiftigd, weilanden worden omgezet naar mais akkers, eroderen, een overdaad aan stikstof verdwijnt in de bodem. Akkers zijn daardoor langdurig niet meer geschikt voor voedselproduktie. Waardoor prijsopdrijving ontstaat van voedsel en van agrarische grond voor mais- en koolzaadteelt. Netto rendementen van 7-9 procent worden in het vooruitzicht gesteld. Boerenslimmerds spelen daar gretig op in. DE EU subsidieert mee. Overigens verdwijnt de mislukte Amerikaanse maisoogst ook in biogas installaties…

Stroomvoorziening via zonnepanelen en windmolens is weliswaar een (deel)optie voor Nederland, maar burgers moeten ook weten dat de kosten daarvoor hoog zijn. De Duitse regering is gestopt met subsidie. Te duur. De aanschaf van goedkope Chinese zonnepanelen, welke dure Duitse zonnepanelen uit de markt concurreren, met massa ontslagen als gevolg, zijn slechts een klein deel van de totale kosten. Aardwarmte voor huishoudens in Nederland is of wordt nauwelijks toegestaan. In Duitsland veel toegepast.

In Duitsland worden in 2022 de laatste kerncentrales gesloten, waaronder de kerncentrale in Lingen aan de Eems, uitmondend in de Dollard. De ironie is dat Duitse belanghebbenden in de regio Eems en Dollard bezwaar hebben aangetekend tegen de de bouw van de twee centrales in Delfzijl. Zoals onlangs de regering van NordRhein-Westfalen ook tegen ‘Borssele 2‘. Bovendien laait weer een oud grensconflict op tussen Duitsland en Nederland omdat in een kwetsbaar gebied bij Borkum 85 offshore windmolens worden geplaatst. En milieu organisaties protesteren, gesteund door lokale GroenLinks en ‘Grünen’ afdelingen.

Al met al is in Duitsland de zogenaamde ‘Energiewende’ -van kernenergie naar ‘Erneuerbare Energie’- min of meer vastgelopen. De inspanningen, de benodigde tijd en de kosten zijn schromelijk onderschat. 96 miljard tot 2030, met als gevolg dat zelfs bestuurders van grote energiebedrijven -terecht– waarschuwen voor sociale problemen als gevolg van doorberekende kosten aan de consumenten. Waaronder huishoudens.

Reden waarom de Duitse regering orde op zaken stelt. En niet altijd even vrolijk wordt van de zoveelste nouvelle uit Brussel, terwijl andere souvereine lidstaten wél nieuwe kerncentrales (gaan) bouwen. China heeft zowaar interesse getoond om een aantal kerncentrales in de EU-lidstaat Engeland te bouwen.

In Duitsland, dit vertelt Jolande Sap niet, vinden heftige discussies plaats over de ‘Energiewende’. Tot in het parlement, kritisch gevolgd door de pers en publieke media: “Mais vreet alles”. “In de tank of op het bord?”, rollen over de ontbijttafel, flitsen over de beeldschermen en schettert uit de radio’s.

De hamvraag is of de grootschalige wijze waarop Duitsland de sluiting van kerncentrales aanpakt als voorbeeld kan dienen voor het betrekkelijk kleine Nederland met een relatief grote, energieslurpende, op export gerichte industrie, handel en logistiek. Het argument “Nederland niet langer het vuilnisvat van Europa”, is een drogreden. ‘Schone energie’ bestaat niet.

Simpelweg stellen dat de vervuiler moet betalen is te kort door de bocht. Tenzij de consument, als eindgebruiker, ook in deze categorie wordt geplaatst. Zoals Duitsland nadrukkelijk doet. De aanvankelijke kosten voor de burger werden, wettelijk verplicht, voorgerekend door Merkel’s ploeg. Maakt de discussie transparanter.

Dat is één van de lessen die geleerd kunnen worden uit het Duitse voorbeeld. Met op de koop toenemen dat in een relatief klein, compact land met kwetsbare gebieden, plaatsing van meer en meer reusachtige windmolens, stroommasten en toename van eenzijdige, giftige akkerbouw plaatsvindt. Waar met name ratten zich, bewezen!, uitermate goed thuis voelen. Bijen & zo volstrekt niet.

Dit alles om milieuvriendelijker mobiel te blijven en in opdracht van Brussel nog meer te produceren terwille van groei als uitweg voor een diepe crisis? Of scheelt dat CO2 certificaten, bedoeld als aflaat voor slecht gedrag? By the way, kerncentrales stoten geen CO2 uit, nietwaar Cameron? Bij de zuidelijke (over)buren zijn nog 63 kernreactors volop in bedrijf.

Maar de keerzijde van het ogenschijnlijke blinkende ‘Walhalla‘ van Jolande Sap’s ecologisch politieke footprint kan en mag niet onder het vloerkleed worden geschoven. Jolande Sap doet dit wél. Dit riekt naar misleidende verkiezingsretoriek. Hieronder een link naar een ‘zonnepanelenpark‘ op een lokaal vliegveld, Weeze Airport, vergelijkbaar met Maastricht, op ruwweg 40 km van Nijmegen. Het is niet alles fris en vrolijk groen wat blinkt in de gratis zon.

http://de.wikipedia.org/wiki/Energiewende

http://www.spiegel.de/wirtschaft/soziales/energiewende-roesler-will-eeg-von-grund-auf-ueberarbeitena-850286.html

http://www.faz.net/aktuell/politik/bioenergie-die-unschuld-vom-lande-11851751.html

http://www.faz.net/aktuell/politik/inland/tank-oder-teller-deutschland-vermaist-11860119.html

http://www.sueddeutsche.de/wissen/alternative-energien-wissenschaftler-warnen-vor-biosprit-und-biog

http://www.solarserver.de/solar-magazin/nachrichten/aktuelles/2012/kw02/groesste-photovoltaik-anlage-in-nordrhein-westfalen-am-netz-14-megawatt-solarpark-am-niederrheinischen-flughafen-weeze.html

Advertentie

24 Reacties op “Jolande Sap, ontgroenen in Duitsland

 1. Letterzetter 20 augustus 2012 om 13:31

  Hear, hear!
  Hartgrondig met je eens. Energiepolitiek is niet simpel, of te simplificeren, daarvoor speelt er te veel. Vlak ook de invloed van de fossiele-brandstof-reuzen niet uit…
  Overigens klopt de laatste link niet.

 2. Aad Verbaast 20 augustus 2012 om 13:43

  Goed verhaal! Zo blijkt maar weer dat we (nu) door GL het bos ingestuurd worden.
  Met halve waarheden is het slecht boeren voor ze.

 3. King Billy 20 augustus 2012 om 13:52

  @Letterzetter. Uiteraard niet in een simpel blogje te omvatten. Laat staan in een propagandafilmpje van één minuut. Sap en haar spindokters zijn volstrekt naief om op deze materie op zó’n manier te brengen.
  Dat zegt voldoende over Sap’s vermeende systeemdenken. Niets dus.

 4. king billy 20 augustus 2012 om 14:27

  Bij Greenpeace in Duitsland zijn twee vacatures vrij. Misschien kan Sap na de verkiezingen solliciteren als teamleader in Hanover, de bestuurlijke hoofdstad van NiederSachsen, waar al die offshoere windmolens en stroommasten naar Zuid-Duitsland worden geplaatst.

 5. P.H.M van de Kletersteeg 20 augustus 2012 om 15:29

  De enige alternatieve energie is die met getijde gemneratoren. Frankrijk en england hebben ze al jaren; leveren continue; zijn niet zo honds lelijk als windmolens en hebben een goed rendement en niet zo slecht als zonnepanelen.

  Wat betreft productie; de loonkosten in roemenie zijn lager dan in China.
  Geen invoerrechten en lagere transportkosten
  Wat dat betreft hebben de duitsers de bal weer eens misgeslagen…

  maarre…geef mij maar kerncentrales; vermits voldoende beveiligd.

  En die bio ethanol; van voedselproducten is het doodgewoon technisch een superslechte keus en moreel crimineel.
  beter ware het, van algen; 52 ton droge stof per hectare

 6. King Billy 20 augustus 2012 om 15:41

  Zoals ieder land, roeien met de riemen die je hebt.

 7. P.H.M van de Kletersteeg 20 augustus 2012 om 16:20

  De duitsers hadden volledig gesubsidieerd mer EU subsidie hier een fabriek kunnen opzetten en waren zo onder de chinese prijs gebleven

 8. fulpsvalstar 20 augustus 2012 om 18:16

  Wat Pierre hier zegt over getijde generatoren is niet onjuist maar er zijn nog veel technische problemen te overwinnen. http://nl.wikipedia.org/wiki/Getijdenenergie
  Wat betreft brandstof, inderdaad……algen, hier is ook nog veel te onderzoeken maar ik denk dat daar de uiteindelijke oplossing ligt.

 9. Aad Verbaast 20 augustus 2012 om 18:32

  Onmiddellijk reageren als ik haar was. Vandaag verzuchtte ze nog dat ze wel meer mandaat van de partij gehad zou willen hebben. Weer zo’n politicus die niet begrijpt dat je dan in feite zegt dat je geen natuurlijk leiderschap kunt tonen.
  Dat zie je dan ook.
  Advies: opnieuw beginnen. Onderaan de ladder.

 10. P.H.M van de Kletersteeg 20 augustus 2012 om 20:55

  voor ethanol: algen; er is een bacterie zo vriendelijk gevonden te helpen….
  Maar het hele ethanol verhaal is gelul.
  Water onleden op een veilige en technische manier is de beste oplossing
  De grootste auto fabrieken zijn het met mij eens.Bovendien zou je bestaande autos kunnen ombouwen op dat gas.

  methaangas is ook een optie.
  Is simpel.

  De staat wil electrische autos; vanwege controle en belastingen.

  getijdengeneratoren; zie england en frankrijk al 30 jaar.
  maar windmolens; het enige waar ze op draaien is kruiwagens subsidie.

  In de jaren 80 was een NL ingeneur, die verbruikte mest helemaal; eerst gas eruit daarna scheiden in vitaminen en zuiver water.
  Maar dat micht niet; was een of ander wetje tegen.
  Man failliet…

 11. P.H.M van de Kletersteeg 20 augustus 2012 om 20:57

  het grote voordeel van getijden generatoren is een constante productie.
  Wind molens en zonnecellen alleen als het weer goed is

 12. King Billy 20 augustus 2012 om 21:13

  Tsja, de fossiele brandstof reuzen, las ik hierboven?

 13. Johan 20 augustus 2012 om 21:20

  Zo blijkt maar weer dat het altijd moeilijker is iets gedaan te krijgen dan op het eerste gezicht lijkt. Toch moeten we van de kernenergie af zien te geraken. Zie de huidige problemen in de Belgische kerncentrales Doel en Tihange.

 14. King Billy 20 augustus 2012 om 21:58

  De kunst is niet zozeer meer welke alternatieve energiebronnen wáár ingezet kunnen worden, maar om andere de veelzijdige gebruiksmogelijkheden die olie-en gas biedente evenaren.
  250 jaar industriele revolutie heeft zich voornamelijk op de ontwikkeling en verfijning van de motor, aangedreven op olie en gas, heeft gefocused.
  Misschien eens een onderscheid gaan maken tussen ‘dynamische’ energie (mobiliteit) en ‘statische’ energie (verwarming, robots in fabrieken)? Stel dan een wet op dat olie en gas in de statische sector met een X %-tage per jaar naar beneden moet. Focus daarop. Dat gedonder met electrische auto’s is te duur, tijdrovend en inefficient.
  Niou ja, ben geen expert….

 15. king billy 20 augustus 2012 om 22:03

  Zie antwoord aan Fulps Valstar.Allereerst maar eens de aanwending van energie ten behoeve van dynamische doeleinden (mobiliteit) en statisische doeleinden (verwarming, fabrieksproduktie) scheiden en de aanwending van fossiele brandstoffen in de statische sector scherp aan banden gaan leggen?

 16. P.H.M van de Kletersteeg 20 augustus 2012 om 22:07

  De diesel is sowieso al een goede ontwikkeling; per kg motorgewicht de meeste prestatie en betrouwbaarheid.
  Maar je moet even kijken wat er ruim en makkelijk voorhanden is.
  Water. dus.
  Ook de miotors erop: geen enkel probleem; hoogst efficient .
  het probleem zit hem in de keuze; het gas ontwikkelen in de auto of grootschalig en distributie via tankstations

  Het enig technische probleem: het is hoogst explosief.

  Electrische auto’s; een achtelijke keuze.
  Nou is er geen enkele reden dat een electrische auto meer zou moeten kosten dan 10.000, behalve hebzucht.

 17. King Billy 20 augustus 2012 om 22:09

  Mee eens, Jolande Sap met haar ‘Gidsland Nederland’ en het ‘Duitse Walhalla’ komt met een verhaal waar iedereen die een beetje nadenkt, doorheen prikt. Jolande Sap hoort niet in de Tweede Kamer thuis. Ze mist, naast wat Aad Verbaast reeds zei, de helicopterview en het vermogen dit naar de samenleving te vertalen.

 18. King Billy 21 augustus 2012 om 07:35

  Fraai voorbeeld hoe het ook kan. Verschillende websites en google earth bezocht. Mooie landelijke, heuvelachtige omgeving met in de buurt van de Zugspitze en Bodensee.. Met alle ruimte om windmolens en stroommasten in het landschap niet ál te nadrukkelijk aanwezig te laten zijn. De drie verholen enorme stroommasten gezien? Plaatjes zeggen weliswaar niet alles. Het principe toepassen in het vlakke compacte Nederland, waar vriendelijke dorpjes, -het dorpje zélf heeft slechts ruim 900 inwoners- een zeldzaamheid zijn?
  Het laatste woord daarover is nog lang niet gesproken. Maar in principe is dit ook in Nederland mogelijk…

 19. P.H.M van de Kletersteeg 21 augustus 2012 om 09:33

  Er zijn ook nog andere factoren voor windmolens van belang.

  In district Alba Iulia in Roemenie gaat of is een project van start voor 350 millioen euro een windmolen park.
  leuk.
  Maar die kut ambtenaren in brussel die alleen maar stoelenvullen hebben met een heeeeeeeeeel klein detail geen rekening gehouden.
  Er is nooit wind.
  misschien eens 20 uur per jaar windkracht 3.

  Als ik buiten spuit, en ik kom terug na 5 uur, hangt de spuitlucht er nog steeds….

  Maar ja wat is nou 350 millioen?

  Voor 0,6 millioen kan ik de kosten van levensonderhoud met 40% laten dalen voor een stadje van 25.000 inwoners….

  Zomaar een greep.

 20. P.H.M van de Kletersteeg 21 augustus 2012 om 11:22

  Eigen schuld; zakelijk geblunderd.
  Ze hadden niet meer dan een man of 25 moeten hebben voor sprciale productie en product ontwikkeling.
  Daarnaast productie tegen 10% van de loonkosten in DE in Roemenie b.v.

 21. king billy 21 augustus 2012 om 15:30

  35 Vragen van de ‚Groenen‘ in het Duitse Parlement over ‚Energiearmut‘
  Ondertekend door o.a. de fraktieleider van ‚GroenLinks‘ in Duitsland.

  Klik om toegang te krijgen tot 1710475.pdf

 22. Pingback:D66, GL, CDA, KIEZERSBEDROG | KING BILLY's REPUBLIC

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: