KING BILLY's REPUBLIC

For whatever it's worth

Referenda. Soeverein naakt over de akker Europa en banken redden?

referendum

Economen hebben een belangrijk nadeel ten opzichte van exacte wetenschappers. Hoewel ze veel ideeën en vooral theorieën hebben, ontbreken economen laboratoria om theorieën op omvangrijke en realistische schaal te testen en zo nodig af te wijzen. In de weinige laboratoria die economen ter beschikking staan, kunnen alleen maar kleine tests worden gesimuleerd. Bovendien moet met uiterst explosief materiaal  zorguldig worden omgegaan om grootschalige rampen te voorkomen. Een grensoverschrijdende deeltjesversneller zoals in Zwitserland met toevallig ook veel banken hebben economen niet.

Grootschalig testen of simuleren van riskante theorieën kunnen economen daarom niet. Tot voor kort.

Politici weten dondersgoed hoe groot de economische en politieke risico’s zijn zodra economen gaan experimenteren. Politici samen met economen, beiden niet vrij van politieke- en eigenbelangen en door ideogische motieven gedreven, hebben nu Cyprus ontdekt. Alle voorwaarden voor een realistische proef zijn aanwezig: niet te groot, een geïsoleerd eiland, structureel niet relevant in het grote geheel, banken en overheid in opperste nood, een financiëel mondiaal netwerk en instabiele politieke (internationale) verhoudingen.

Zonder inmenging door derden kan op Cyprus ‘Europese Redding Nieuwe Stijl 2.0‘, waaronder een Europese Bankenunie en Europees Bankentoezicht op realistische schaal worden getest. Eventuele protesten en tegenmaatregelen zijn onderdeel van de proefopstelling. “Alles im Griff”, zou Werner Von Braun zeggen. Murphy uitdagen. Bijstellen waar nodig.

BANKENUNIE, BANKENTOEZICHT, SOUVEREINE RECHTEN en REFERENDA.
Het proefmodel experimenteert met nieuwe richtlijnen en is onder andere gebaseerd op collectief, Europees Bankentoezicht en Bankenunie, geredigeerd en gedirigeerd vanuit de EU in Brussel en de ECB in Frankfurt.

Men kan slechts hopen dat het bij Cyprus blijft(?), maar de giftige adder onder het gras is, dat voor ‘Europese Redding Nieuwe Stijl 2.0‘ met Bankentoezicht en een Bankenunie de souvereine rechten van individuele lidstaten in de eurozone eens en voor altijd overgedragen moeten worden aan de EU en de ECB.

Daar kan lang en breed over gepraat worden, zoals over collectieve onteigening van spaartegoeden, straks ook pensioengelden, maar een paar dingen moeten duidelijk zijn:

– Wie zich als proefkonijn wil opofferen voor zogenaamde economische wetenschap, moet dat zelf weten.

– Het gaat echter niet om wetenschap, maar om recht! De dienstbodes van de waard,  zijn net zoals de waard, onderworpen aan het recht. Niet aan zogenaamde wetenschap!

En wie collectieve onteigening goedpraat, maakt de rekening op zonder rekening te houden met zijn gastgever, de waard:

– Dienstbodes, die willekeurig collectieve onteigening van de waard middels juridische spitsvondigheden ‘legaliseren’, moeten tenminste het tegendeel ook legaliseren: kredieten aan de waard moeten in exakt dezelfde proporties als onteigening worden ge-annuleerd om eenzijdige lastenverzwaring voor de waard  zoveel mogelijk te vermijden.  Denk aan uw huis als onderpand voor de oude dag in relatie tot pensioen.

– Als deze dienstbodes vervolgens ook nog eens de souvereine rechten van de waard permanent willen overdragen aan onberekenbare derden waarop ook in de toekomst onvoldoende toezicht kan worden uitgeoefend door de waard, dienen de dienstbodes onverwijld eerst de waard te raadplegen.

In concreto: via een bindende volksraadpleging, omdat hier te lande nog democratie heerst.

Mochten de dienstbodes en hun adviseurs, die slechts een klein deel van het volk uitmaken, echter van plan zijn om een dictatoriale machtsgreep te plegen, verdienen zij niet minder dan -spreekwoordelijk?- bij nacht en ontij, besmeerd met pek en veren, naakt over de gure akkers gejaagd te worden door de waard.

-o-o-o-

Proefopstelling Cyprus, een keten van experimenten: “Pick your choice”

26.06.2012:  Sparen, sparen met z’n allen

10-04-2013 Vermogens van huishoudingen en pensioensparen

 Plaatje: Presseurop: ” De besluiten van het zogenaamd domme volk kunnen moeilijk slechter zijn dan die van de ‘experts’ in de bankjes van het parlement.”

16 Reacties op “Referenda. Soeverein naakt over de akker Europa en banken redden?

 1. Aad Verbaast 15 april 2013 om 17:47

  Naakt lopen is een aardige bezigheid als je je de kleren van de keizer aanmeet.
  Maar gelukkig is er nog redding op het gebied van de ‘economische wetenschap’:
  “Russia is not Greece.” (Vladimir Putin, Russian Prime Minister, March 2010).
  “France is not Greece.” (Christian Lagarde, May 2010).
  “Portugal is not Greece, and Spain is not Greece.” (Jean-Claude Trichet, President of the European Central Bank, May 2010).
  etc. etc.
  Bron: https://koningbilly.wordpress.com/2012/11/26/van-rompuy-europe-still-sexy-dicke-bertha-still-alive/

 2. blutch1 15 april 2013 om 17:48

  Ik meen toch dat de “Chicago boys” in diverse landen in Zuid-Amerika hun experimenten hebben gedaan.

 3. King Billy 15 april 2013 om 18:05

  @Blutch1 Is het ‘historisch’ sociaal akkoord, “gegoten in beton”, met postmoderne neo- peronistische trekjes, niet een héél klein beetje een grensoverschrijdend Nationaal Geschenk aan het a.s. koningspaar?

 4. King Billy 15 april 2013 om 18:08

  @Aad Verbaast, metdank voor de link, “Cyprus is geen Luxemburg”.

 5. blutch1 15 april 2013 om 18:55

  Ik vraag me af waarom ze een betonblok nodig hebben voor het koningspaar. Argentijnse toestanden?

 6. Arjan Fernhout 15 april 2013 om 19:32

  Nee, het ‘historische’ sociaal akkoord is er om politieke tegenstellingen te neutraliseren. In feite is daarmee de wens van Wientjes vervuld en deels de wens van FNV – althans in sociaal opzicht en m.i. is de deal ook goed in economisch opzicht, althans op korte termijn – en Mark Rutte stond er als een kleuter bij. Al met al een gevaarlijke ontwikkeling omdat we via de depolitisering van de politiek tot probleemmanagement in een geleide democratie verzeild dreigen te raken. Dat kan je knuffels – terwijl ik dit schrijf zit ik naar die twee cassieres van “Man bijt hond” te kijken die het over vleesvervangers hebben – op lange termijn toch niet aandoen?

 7. King Billy 15 april 2013 om 21:09

  @Arjen Fernhout. “politieke tegenstellingen neutraliseren”. Twee weken voor een troonsbestijging mag het niet knallen in de samenleving en in de Tweede Kamer vanwege een mislukking van een sociaal akkoord. Ik kan me goed voorstellen dat Rutte zich daardoor heeft laten leiden. Bovendien zijn via allerlei achterdeurtjes veel bezuinigingen -lastenverzwaringen en Meer inkomsten voor de Staat, al geregeld.
  Ik blijf hameren op de nieuwe pensioenregeling. Op lange termijn gaat dit de overheid veel geld besparen. En waarom zijn politici zo gretig om pensioenfondsen op de hypotheekmarkt te brengen?
  Een akkoord, waarover het laatste het laatste woord nog lang niet is gesproken.
  Eerst WA op de troon, na de Derde September zien we verder.
  Blijft het feit dat de (macro-) economie met de euro het politieke debat bepaalt.

 8. Arjan Fernhout 16 april 2013 om 08:14

  De troonsbestijging zal ongetwijfeld een grote rol hebben gespeeld, maar het streven van vooral Wientjes blijft erop gericht om het ‘systeem’ te handhaven:
  Werkgeversvoorzitter Wientjes vraagt de politiek om geen politiek te bedrijven
  https://georgeknightlang.wordpress.com/2012/03/25/werkgeversvoorzitter-wientjes-vraagt-de-politiek-om-geen-politiek-te-bedrijven/

  Politici/werkgevers/bankiers blijven opereren conform een systeem dat volgens veel analitici gammel is:
  Davos Still Pushes Failed Global Vision
  http://therealnews.com/t2/index.php?option=com_content&task=view&id=31&Itemid=74&jumival=9559#.UURp4ReQU3M

  Een bindend referendum kan helpen om neoliberalen te belemmeren privé-gelden te misbruiken om de gaten te vullen die ontstaan bij de woekering van hun ideologie. Maar zonder her-politisering van het vraagstuk blijft het een lapmiddel. Daarvoor zijn mensen nodig die de politiek ingaan omdat ze ideeën hebben. Nu worden de stoeltjes in Den Haag – en elders – voor het leeuwendeel gevuld door bestuurlijke types.

 9. King Billy 16 april 2013 om 09:47

  Herinner je het regeerakkoor nog? Rutte: “VVD en PvdA delen een onverwoestbaar geloof in de toekomst, een rotsvast vertrouwen in wat Nederlanders samen voor elkaar kunnen krijgen en de diepe overtuiging dat ons land de komende jaren een stabiel en daadkrachtig kabinet nodig heeft om hiervoor kracht en energie vrij te maken.‘
  Dit regeerakkoord weerspiegelt onze zoektocht naar het beste van twee werelden.“
  https://koningbilly.wordpress.com/2012/10/30/duits-persbericht-over-rutte-ii-kabinet-het-beste-uit-twee-werelden-hash-pas-afgeschaft/

  Af en toe kan een scheut humor de scherpe kantjes er vanaf halen. ’t Is binnenkort groot feest!

 10. King Billy 22 april 2013 om 22:00

  Tegen de achtergrond van tegenvallende economische cijfers, werkloosheidscijfers, oplopende staatsschulden en begrotingstekorten is de EU een offensief begonnen om versneld parlementaire souvereiniteit aan Brussel over te dragen:

  Recognising that the length of the economic crisis remains a major concern, the President acknowledged that “growth and employment are not picking up as fast as we had hoped for. […]This means we need more immediate measures to directly support job creation and economic activity. […]The eurozone is much more than the sum of its parts, so it’s not enough to try solve each country situation in isolation. We need to keep looking at the overall picture.” Since European leaders share a common understanding “on the four fundamentals of our strategy: financial stability, sound public finances, immediate action to fight unemployment and long-term reforms”, the stake in current debates, said the President, is in fact “timing and sequencing.[…] For each country the challenge is finding the right pace, the right balance […] Again, what matters most is to clearly keep the sense of direction.”

  Speaking of the work to reinforce the Economic and Monetary Union, President Van Rompuy stressed that “we must keep the momentum on the banking union. […]We can’t afford to have a half-built system. Single supervision and single resolution go together [and] we can build both within our current Treaty. Which is good, since we do not have the luxury of time.” “Changes in the Economic and Monetary Union will have implications in terms of democratic accountability and political legitimacy. […] When a decision involves both national and European competences, it becomes even more complicated. And that’s exactly what’s happening these days. In those cases, we need a double legitimacy.”

  Agenda Van Rompuy:
  Tuesday 23 April
  The Hague
  18.00 Meeting with Prime Minister Mark Rutte
  Wednesday 24 April
  Berlin
  Meeting with Federal Chancellor Angela Merkel
  Hiermee komt de constitutionele positie van het Hoofd der Regering ter sprake.

 11. King Billy 22 april 2013 om 22:13

  Uiteraard is er flink stront aan de knikker. Even op een rijtje?
  Zwaar tegenvallende cijfers over de tekorten op overheidsbegrotingen, welke komende jaren ook ver uitstijgen boven de 3%, met als einige uitzondering Duitsland . Deze knikkeren alle Brusselse voorspellingen omver en de geloofwaardigheid van Brusselse reddingsplannen komt serieus in gevaar. Bij het IMF heeft Europa de handschoen in de ring gegooid, de doelstellingen van het Verdrag van Lissabon zijn het papier waaop ze gedrukt zijn niet meer waard. Daarnaast AfD, die politci ongerust maken. Het politiek debat verhardt zich, AfD wordt beschuldigd neo-nazi’s te herbergen, Handelsblatt kwam met een bericht over een opiniepeiling dat AfD 19.6% kiezers trekt. De Noordelijke landen doen een ‘integriteits’ oproep, Italie is een ramp, Merkel en Cameron flirten, en als Draghi de teugels niet laat varen, staat Brussel in het ‘Jaar van de Europese Burger’ met lege handen met volgend jaar Europese verkiezingen. En tja, daar is de constitutionele positie van het Nederlandse Koningshuis met een regering die na de Derde Dinsdag in september minder vast in het zadel zit. Bovendien wekt Dijsselbloem wrevel en is het Cyprus verhaal nog lang niet afgelopen.
  Kortom, een chaotisch zooitje, Brussel wordt nerveus.
  http://www.presseurop.eu/nl/content/article/3704871-olli-rehn-belichaamt-incompetent-despotisme
  http://www.presseurop.eu/nl/content/article/3706441-partijen-ernstige-legitimiteitscrisis
  http://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/europas-schuldenkrise/wegen-rezession-euro-krisenlaender-weisen-hohe-haushaltsdefizite-aus-12157863.html
  http://www.volkskrant.nl/vk/nl/7264/Schuldencrisis/article/detail/3429688/2013/04/22/Europa-gooit-de-handdoek-in-de-ring.dhtml
  http://www.volkskrant.nl/vk/nl/2824/Politiek/article/detail/3429881/2013/04/22/Brussel-steunt-oproep-Nederland-over-waarden.dhtml
  http://www.faz.net/aktuell/politik/die-gegenwart/europa-europa-integration-und-demokratie-12140515.html
  http://www.spiegel.de/thema/alternative_fuer_deutschland/
  http://www.faz.net/suche/?query=AfD&resultsPerPage=20&suchbegriffImage.x=11&suchbegriffImage.y=4

 12. King Billy 23 april 2013 om 15:33

  LOL ! Hape Kerkeling, bekend van deze persiflage op Beatrix

  en deze, http://www.youtube.com/watch?v=Zri-XlyU7Mk , gaat voor de Oosterijkse TV zender ORF live in Amsterdam de inhuldiging van WA verzorgen.

  http://www.stuttgarter-zeitung.de/inhalt.als-orf-reporter-hape-kerkeling-kommt-koenigin-beatrix-ganz-nah.0127621b-826b-4612-8542-6dc1b24c0117.html

 13. samariter-einsiedeln.Ch 19 mei 2013 om 04:51

  What’s up friends, how is everything, and what you want to say concerning this post, in my view its genuinely remarkable designed for me.

 14. King Billy 11 juli 2013 om 11:54

  Helder uiteengezet wat de ‚rijke?‘ helft van Europa boven het hoofd hangt: Kleren afgeven aan de ongekozen, incomptente, idealistische Europese Commissie.
  http://www.dagelijksestandaard.nl/2013/07/winding-down?utm_source=Dagelijkse+Standaard+List&utm_campaign=02af450652-nb&utm_medium=email&utm_term=0_ec416e99c9-02af450652-296397401

 15. Pingback:Homepage

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: