KING BILLY's REPUBLIC

For whatever it's worth

De schoonmakers van Europa

814 – 2014, 1200 jaar knutselen aan Europa. Van Keizer Karels dood tot Europese Verkiezingen.

Fascinatie voor mooie ronde getallen en belangrijke historische gebeurtenissen maken van 2014 een bijzonder jaar.  Gebeurtenissen en personen, die overal  worden herdacht. Jan en Allemeer knopen daarbij gaarne aan. Zoals aan een door ‘Allemeer’ gewenst ander ritme van BeethovensOde of Joy“, een muzikale compositie op Schiller’s “Alle Menschen werden Brüder“ voor een Europese Hymne.  En steken elkaar de loftrompet toe. Een greep uit de grabbelton:

814  – Herdenking van het overlijden van Keizer Karel de Grote.

1914 – Herdenking van begin van de Eerste Wereldoorlog. Aan de funeste gevolgen van de Vrede van Versailles (1919), 95 jaar geleden wordt niet al te gaarne gerefereerd. 41 landen, wereldwijd verspreid, ondertekenden dit imperialistische verdrag met uitzondering van de VS.

1944 – Herdenking van het einde van het Beleg van St. Petersburg, toen nog Leningrad, dat ruim 900 dagen duurde.

1989 – Herdenking van de Val van de Berlijnse Muur, terwijl de laatste Duitse herstelbetalingen voor de gevolgen van WO1 werden voldaan.

Op Hemelvaartsdag, 29 mei 2014, vier dagen na de Europese verkiezingen, ontvangt Herman van Rompuy de Internationale Karelsprijs Aken. Vele staatshoofden, staatslieden, regeringsleiders, politici, bestuurders‚ het ‘Volk van Luxemburg’ en de ‘euro‘ gingen Herman Rompuy eervol voor. Maar wanneer werd in politieke zin Karel de Grote voor het eerst in verbinding gebracht met ‘Europa‘ en voor politiek ge-instrumentaliseerd? Lees hier.

Opgehangen is deze prijs aan Koning-Keizer Karel 1 van het Frankische rijk, (2 april 747 of  748?, † 28 januari 814 in Aken). Temidden van de ruïnes in Rome en heilige Roomse pracht en praal zette de Paus in het jaar 800 tijdens Kerstmis een keizerskroon op zijn hoofd. Imperator van Rome! De echte Imperator trok zich terug naar Konstantinopel. Daarna vertrok Karel naar Aken. Twee heersers in één stad is des duivels oor kussen.

Niet eerder dan rond het jaar 1000 werd  door vrome rechtsgeleerden ‘de Grote‘ aan zijn naam toegevoegd. Hij veroverde nieuwe gebieden,  onderdrukte met grof geweld opstanden en rekende af met de staatsgevaarlijke Longobarden die hun ongewenste sporen van Zweden tot vlakbij de Paus in Rome trokken. Overwonnen stammen en volkeren werden met harde hand consequent onderworpen aan het gezag van de Roomse hiërarchie.

Minder succesvol was hij op  het Iberisch Schiereiland. Met uitzondering van de Catalanen en de Basken, kreeg hij de Arabieren niet klein. Bij Saragossa kreeg hij een bebloede neus. Engeland, Griekenland en Scandinavïe behoorden niet tot zijn Rijk en slechts met moeite onderwierp hij de regio waar eeuwen later de geesteskinderen van Goscinny en Uderzo met Idéfix uit Lutetia hun plekje in de harten van Europeanen veroverden.

Keizer Charlus Magnus, hij bracht orde in chaos en standaardiseerde van alles. Bestuur, de Karolingische munt, taal, onderwijs, de kalender, belastingen, militaire dienst. De Karolingische vernieuwingen, ‘renovatio’, een Renaissance ? De meningen zijn verdeeld. In ieder geval een broodnodige inhaalslag in het verwaarloosde en chaotische Europa met de nadruk op cultuur, grammatica, dialectiek en retoriek, die tot op heden unieke stempels op West Europa drukken. Wetenschap viel daar grotendeels buiten,  “Karl der Große beschäftigte sich näher mit den “Künsten“ der Grammatik und Rhetorik.

Johannes Fried: Anderes wie beispielsweise Mathematik, Rechtswissenschaft, Theologie oder Philosophie – grundlegende Disziplinen der westlichen Wissenschaftskultur – erfuhren ihre Wiedergeburt nach der Antike erst seit dem 12. Jahrhundert.“  Der Spiegel 1/2002.

Ook de bijbel werd nieuw geordend.  Zijn ‘Minister van Onderwijs’ Alcuinus was sturend. 1 Tessalonicenzen  5: 12 – 28 kan Karel de Grote niet zijn ontgaan. “Onderzoekt alles, maar behoudt het goede.

Karel de Grote, een vrome, almachtige, veelzijdige bueaucratische non-asceet Voor hem was de voorgeschreven religie een gelegitimeerd gewelddadig machtsinstrument.

Karel ‘de Grote’? Ja, groot, wanneer kansen worden benut die het verloop van de geschiedenis bieden. Maar wie stelt de knellende vraag over collaterale schade als het om ‘Europa‘ gaat?  Toen en nu.

-0-0-0-

Plaatje: Route Charlemagne Aachen.eu naar Albrecht Dürer

Gebiedsveroveringen: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Franks_expansion.gif

Wetenschap:  http://de.wikipedia.org/wiki/Wissenschaft_zur_Zeit_Karls_des_Gro%C3%9Fen

Koningin Beatrix, Karelsprijs, dagblad trouw 17/5/1996: http://www.trouw.nl/tr/nl/5009/Archief/archief/article/detail/2720472/1996/05/17/Beatrix-Hoe-kunnen-wij-tegengaan-dat-ego-iuml-sme-een-sturende-kracht-wordt-in-Europa.dhtml

2002: Karelsprijs voor de ‚euro‘: “als geen andere integratiestap de identificatie met ‚Europa‘ bevorderde, en daarmee een beslissende, baanbrekende bijdrage aan de integratie van de volkerenfamilie leverde“.

Karel de Grote, non-asceet en macht: http://www.spiegel.de/wissenschaft/mensch/herrscherinnen-im-fruehmittelalter-frau-koenigin-laesst-auch-mal-killen-a-700709-5.html

Karel de Grote, de ‘Saksenslachter‘:  http://de.wikipedia.org/wiki/Sachsenkriege_(Karl_der_Gro%C3%9Fe)

Bruine Propaganda: http://de.wikipedia.org/wiki/33._Waffen-Grenadier-Division_der_SS_%E2%80%9ECharlemagne%E2%80%9C_(franz%C3%B6sische_Nr._1)

Bijbel: http://nl.wikipedia.org/wiki/Vulgaat#Tekstgeschiedenis

Karelsprijs 2014: http://www.karlspreis.de/aktuelles/karlspreis_2014.html)

1919: Vrede van Versailles: http://nl.wikipedia.org/wiki/Vrede_van_Versailles_(1919)

Europese hymne: Fiddling around the ode of joy and an die freude/

 

 

Advertentie

17 Reacties op “De schoonmakers van Europa

 1. artafterallart 27 januari 2014 om 16:29

  Zijn grootheid blijft een raadsel. Zijn rijk was BIJNA zo groot als Europa, schrijft men. Da’s niet echt groot, toch?!
  Dat de EU zich met hem inlaat, voorspelt niet veel goeds….

 2. blutch1 27 januari 2014 om 17:57

  Van Rompuy zal het niet worden, die heet Herman, maar zouden we nog iets te duchten hebben van De Gucht?

 3. Aad Verbaast 27 januari 2014 om 17:59

  Mooi blog!
  Er wordt in Brussel nog steeds gevochten om de toevoeging Barosso de Grote, of van Rompuy de Grote. 1-0 voor de laatste nu hij die kroon op zijn hoofd gezet heeft. Kan geen toeval zijn.

 4. King Billy 27 januari 2014 om 22:37

  @artafterallart. Wie waren de veldheren die voor Karel de Grote streden? De Grieken en Romeinen documenteerden hun geschiedenis beter. De dogmatische Karel’s grote obsessies waren macht en liefde. Met religie als instrument om deze macht te handhaven. En fundeerde daarmee structureel de basis voor het Heilige Roomse rijk. Keizers, gekozen door keurvorsten, waren de wereldse tegenhangers van de Paus. Er zijn evenveel tegenargumenten te vinden om zich niet vereenzelvigen met Karel. De rest is het voortschrijden van de geschiedenis die evolueert. Wilde men meeliften dan was het meer dan uitsluitend koek en ei.

 5. King Billy 27 januari 2014 om 22:53

  @Blutch1 Karel de Gucht als antwoord op de knellende vraag? Ik wens hem wijsheid, hij is verantwoordelijk in Naam van de EU voor het uitonderhandelen van het Transatlantisch Trade and Investment Partnership. Een partnership waarbij de kans op collaterale schade groot is.

 6. King Billy 27 januari 2014 om 23:09

  @Aad Verbaast. Sinds Barroso heeft gezegd “Ik wil geen superstaat”, heeft hij afgedaan. De politicus Barosso is, zoals Karel de Grote, niet te vertrouwen.

 7. King Billy 28 januari 2014 om 00:06

  Collaterale schade voor de EU. Opinipeiling. Alternative für Deutschland op 7% en neemt daarme de 3% kiesdrempel.
  http://www.spiegel.de/politik/deutschland/emnid-umfrage-afd-kaeme-bei-europawahl-auf-sieben-prozent-a-945586.html

 8. king billy 29 januari 2014 om 23:51

  Europese schoonmakers? Rasmussen mengt zich in de geo-politieke kwesties welke ver uitstijgen boven Ukraine. Vingeroefening voor opvolging Van Rompuy? Of zegt hij waar het werkelijk om gaat: „ euro-atlantische zekerheid“?
  „Das Assoziierungsabkommen mit der Ukraine wäre eine wichtige Stütze für die euro-atlantische Sicherheit gewesen“, sagte Rasmussen.
  http://www.faz.net/aktuell/politik/ausland/nato-rasmussen-wirft-russland-feindseligkeit-vor-12775222.html

  In dit verband:
  EU.Observer:
  Obama advisor: Pipeline deals could see US spy on EU leaders.
  “If Germany were making an economic deal for a gas pipeline in a way that would cause large international difficulties, that might be a reason to try to prevent a bad outcome,” Peter Swire, a professor of law and ethics at the Georgia Institute of Technology, told journalists in Brussels on Friday (24 January).
  http://euobserver.com/justice/122879

 9. artafterallart 30 januari 2014 om 08:36

  @King Billy Zijn belang enz. is eerder toevallig dan toe te schrijven aan zijn grootheid. Het zg Keizerrijk bouwde hij niet zelf op. Idd voorgangers als Clovis waren al begonnen met het uitbreiden van hun Frankische rijk. Hij maakte het af. Hij was niet bezig een imperium te bouwen; Al die Frankische koningen waren niet uit op een keizerrijk. Er was al een keizerrijk in Oost- en Zuid-Europa en de ambitie om er een nieuwe naast te maken heeft nooit bestaan. Het koninkrijk van de Franken werd door toevallige omstandigheden in 800 een keizerrijk.

  Ook het verhaal dat hij van alle stammen 1 christelijk volk wilde maken is betwijfelbaar. Dat was eerder het doel van zijn voorhangers Karel Martel en Pepijn de Korte. Sinds ca 716 waren ze daarmee bezig. Ingegeven door machtspolitiek en het reageren op rebellie daartegen. Niet om per se het christendom te verspreiden. Die religie werd gebruikt om de invloed op de bevolking via de kerk te verdiepen en te verfijnen. Het willen bekeren van die arme heidenen was bewuste bevolkingspolitiek: als christenen worden konden ze beter onder de duim gehouden worden.

  De kroning als keizer was een politieke zet. Bedoeld om de vijanden van de paus de wind uit de zeilen te nemen. Het moest hem verzekeren van zin hulp als ‘keizer’. Karel zelf veroverde daarbij een vastere plaats in Italië. Tegen de zin van de Byzantijnse keizer, die pas schoorvoetend in 812 Karel als (mede)keizer erkende.

  De schone schijn van heldhaftigheid, nobelheid en chrijstelikheid wordt in het Roelandslied duidelik. De Karel-epiek is samengesteld uit bekende volksverhalen, die eeuwen na zijn dood aan aan een ‘legendarische’ Karel’ werden opgehangen.

  Aan de ‘culturele’ ontwikkeling va Europa heeft hij in zoverre bijgedragen, dat zijn bureaucratie noodzakelijk was om het voor hem te grote rijk te regeren. Het centraliseren van scholing van geestelijken en het zorgen voor een systeem van landbouw dat zijn legers moest voeden, stonden ook in dat teken van een totalitaire greep op alles en iedereen.

  IDD ging het hem puur om repressie, machtsuitbreiding en –handhaving in het rijk. De grootte van zin Europees gebied zorgde in feite voor een soort Europese verspreiding van kennis in het latijn door het hele rijk en daardoor een opleving van de klassieke kennis die slechts onder geestelijken en geleerden werd verspreid. Voor de gewone man heeft die kennis weinig betekend: die moesten voedsel en drank produceren en dienen in zijn legers. Ook cultuur, maar wel anders als hierboven bedoeld.

  Kareltjes Rijk is een slecht voorbeeld voor het huidige Europa, wel een goed schrikbeeld om van totalitaire vormen van politek enz. af te zien. Helaas wordt hij zo niet gezen en staat hij zelfs in het canon van de vaderlandse geschiedenis…..

 10. King Billy 30 januari 2014 om 22:51

  @artafterallart. Karel de Grote is een onuitputtelelijke bron voor geschiedschrijving. Echter, ook historici hebben vaak iets op hun professionele erf- en kerfstok. Uit ijdelheid kunnen ze op een subtiele manier overdrijven en hun objecten al naar gelang hun insteek meer glans geven dan er in werkelijkheid was. Namen noemen van objecten uit de Heidense, Griekse, Roomse en Christelijke Mythologie? En vaderlandse geschiedenis?
  Sindsdien is het nodige veranderd. Er zijn, bijvoorbeeld, souvereine parlementen gekomen zodat monarchen niet naar willekeur het in beslag genomen geld van hun onderdanen kunnen besteden……..
  Maar ja, ‘de EU’ -wat overigens niet geheel Europa is- zit nu opgescheept met Europese Commissarissen en Gouverneurs en de Verdragen van Lissabon, Nice, Maastricht. En als in Zuid-Europa in parlementen wordt besloten dat honderden miljarden in de vorm van leningen nodig zijn om staten te redden waaraan wij meebetalen en daar garant voor staan, moet daar tegenover staan dat wij ook in aan parlementsverkiezingen in deze landen kunnen deelnemen.
  Waar dan inhaken op de souvereine Karel de Grote die bovendien voor rechter speelde? Ook nu is de competentie en de onafhankelijkheid van het EGH, dat soms eigen wetten maakt, die later worden gebruikt voor uitspraken, omstreden. Redenen om het EGH te onderwerpen aan een onafhankelijk ‘Competentie Hof’. Hoe ironisch, al in vroeger eeuwen, was in Karlsruhe Keizer Karel de Grote niet geliefd.
  Voer voor historici..

 11. blutch1 4 februari 2014 om 20:33

  Door al die lui Nederlandse namen te geven zou je kunnen denken dat het allemaal Nederlanders waren. Maar Charlemagne wist wel beter en Carlos V woonde in een fort in West-Spanje met een visvijver voor zijn balkon. Barosso mag als toevoeging “le ventripotent” krijgen en Van Rompuy “herminator”

 12. King Billy 5 februari 2014 om 00:52

  En Schulz “Der Pozilist”

 13. Morgan 11 maart 2014 om 14:16

  Great blog article.Much thanks again. Will read on…

 14. King Billy 23 mei 2014 om 16:19

  Op Hemelvaartsdag, Donderdag 29 maart, ontvangt Van Rompuy de Keizer KArel de Grote prijs in Aken.
  Eerst een pontificale mis en dan politiek toneel:
  11.15 International Charlemagne Prize award ceremony in the Coronation Hall of Aachen City
  Hall.
  Laudatio by
  H.E. Georgian Prime Minister Irakli Garibashvili;
  H.E. Moldovan Prime Minister Lurie Leanca
  H.E. Ukrainian Prime Minister Arseniy Yatsenyuk.

  Klik om toegang te krijgen tot 142768.pdf

 15. King Billy 28 mei 2014 om 18:36

  Interview met Van Rompuy in de FAZ aan de vooravond van de uitreiking van de Karel de Grote prijs.
  De teneur: Gespeelde onschuld, wij hebben nix gedaan, ons keurig aan de spelregels gehouden en geen signalen uit Rusland ontvangen. En de drie presidenten die ter zijner ere een laudatio houden, komen alleen vertellen hoe zij over de normen en waarden denken, die de EU uitdraagt.

  http://www.faz.net/aktuell/politik/europaeische-union/eu-ratspraesident-herman-van-rompuy-europa-hat-zu-recht-auf-das-ukrainische-volk-gehoert-12961568.html

 16. King Billy 28 mei 2014 om 18:55

  En ja hoor, de ECB kocht tijd voor de Brusselse politiek, waarvoor Van Rompuy de Karel de Grote prijs mag ontvangen:
  http://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/wirtschaftspolitik/jagd-nach-boersengewinnen-ezb-warnt-vor-finanzmarkt-crash-12962706.html

 17. King Billy 29 mei 2014 om 13:13

  Van Rompuy’s speech tijdens de uitreikingsceremonie van de Karel de Grote prijs.

  Klik om toegang te krijgen tot 142974.pdf

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: