KING BILLY's REPUBLIC

For whatever it's worth

Europa, quo vadis?

Het Europees Parlement kan in relatie tot de EU worden vergeleken met de centrale ondernemingsraad van een multinationale onderneming.

Het Europees Parlement is ook na de herformulering van Artikel 14.2 in het Verdrag van Lissabon en zoals de formulering in Artikel 10.1 duidelijk maakt,  geen representatief orgaan van één soeverein Europees Volk.

Dit spitst zich toe op het feit dat dat de samenstelling van het aantal toegewezen parlementszetels aan een lidstaat uitsluitend een afspiegeling is van de politieke verhoudingen in lidstaten en het aantal zetels per lidstaat wordt vastgesteld op basis van het aantal inwoners van deze lidstaat met een minimum van zes zetels voor kleine lidstaten.

Kortom, de aanspraak, dat het Europees Parlement een democratische geligitimeerde volksvertegenwoordiging is op Europees niveau, struikelt simpelweg op het feit dat er geen sprake is van één Europees volk. Misschien mag dat in de verre toekomst anders zijn, is, maar nu is de EU een gemeenschap van verschillende volkeren, die per land worden weerspiegeld in het Europees Parlement.

De EU is een verbond van staten, geen Europese Bondstaat. Parlementen van de lidstaten kunnen weliswaar autonomie aan dit verbond overdragen, maar zij zijn de soevereine eigenaren van het Verdrag van Lissabon, niet het Europese Parlement. In het bedrijfsleven  zou men de rol van het Europees Parlement in relatie tot de EU kunnen vergelijken met de Ondernemingsraad van een multinationale onderneming.

Politieke processen in de Brusselse Republiek. 

Ondertussen is het inmiddels zover gekomen, dat noch het Europees Parlement, noch souvereine parlementen van lidstaten de soevereine macht bezitten op tal van terreinen wetgeving te maken, deze goed of af te keuren en politiek beleid van dit verbond te sturen ondanks dat nationale parlementen eigenaren zijn van het Verdrag van Lissabon. Lees hier hoe lijsttrekker Jean-Claude Juncker reeds in 1999 dit paradoxale beleid verwoordde in Der Spiegel.

Wat gebeurt, indien  souvereine parlementen niet kunnen ingrijpen?  Hoe werken deze politieke mechanismen?

 Vóór de invoering van het eurosysteem, was er de Economische Monetaire Unie, waar deelnemende staten konden of moesten uitstappen, indien bijvoorbeeld betalingsplichten door staten en banken niet konden worden nagekomen.

Met het Verdrag van Maastricht en de invoering van de euro werd de geldpolitiek echter naar Europees niveau getild. Tegelijkertijd werd fiscaal beleid met boeteclausules ingevoerd vanuit Brussel, waarbij nationale parlementen het nakijken kregen.

Uittreden werd min of meer onmogelijk gemaakt, hoewel  afkopen door lidstaten van staatsschulden oorspronkelijk nog was uitgesloten, zoals in het EMU. In het kielzog van Lehmann Brothers en de eurocrisis, transformeerde vervolgens het centrale monetaire eurosysteem (ECB) om politieke redenen naar een schuldvereffeningssysteem (Brussel) voor staten en banken.

Met als gevolg dat een zuivere scheiding van geldpolitiek (ECB) en fiscale politiek (Brussel) dankzij deze politieke mechanismen niet meer mogelijk is. De souvereine monetaire geldpolitiek op Europees niveau is links en rechts ingehaald door ondemocratisch vastgesteld fiscaal beleid dat evenwel op lidstaat niveau wordt uitgevoerd en aangepast naar gelang de omstandigheden en politieke haalbaarheid. De ECB kocht tijd zodat politieke mechanismen hun werk konden doen.

Politici, die oppervlakkig verstand van monetaire geldpolitiek hebben, verwijten nu critici ‘euro-scepticisme’ of zelfs vijandelijkheid jegens Brussel, maar gaan volledig voorbij aan het gebrek aan democratische legitimatie van dit beleid dankzij de mogelijkheden van het Verdrag van Lissabon, waarvan nationale parlementen de souvereine eigenaren zijn.

Een parallel betoog kan worden opgezet voor het buitenlandse politieke beleid van de EU en het Transatlantisch Trade and Investment Partnership (TTIP).

Verkiezingen! Maar wat daarna?

Zo vlak voor de Europese verkiezingen zou iedereen eens kunnen nadenken over de politieke rangorde en politieke verhoudingen onder het Verdrag van Lissabon en wat dit betekent voor politieke discipline en politieke ethiek in de EU, voor het eurosysteem en uiteindelijk voor de verschillende volkeren in Europa. En daarbij vooral niet het Transatlantisch Trade  and Investment Partnership (TTIP) vergeten in deze overwegingen mee te nemen.

Besef dan dat onder de huidige Grondwet van het Europese Project – het Verdrag van Lissabon –  een ‘én-én’ Éuropees politiek beleid soevereine volksdemocratie is uitgesloten en nog steeds soevereine nationale parlementen op tal van gebieden op subtiele politieke wijze buitenspel worden gezet.

Het zou rampzalig zijn wanneer democratie nog verder wordt wordt opgeofferd terwille van de redding van de euro, staten, banken en de eenwording van Europa.

Ergo Europa, quo vadis?

Advertentie

14 Reacties op “Europa, quo vadis?

 1. Emigrant 19 mei 2014 om 17:00

  Ja het is jammer, ik zou misschien best eens voor iemand uit Polen of Spanje willen stemmen, maar het mag niet.

  Een miljard reiskosten is peanuts. Daar zou ik niet over zeuren, dat is zo Bildzeitung-achtig. Het is ook van belang dat de geachte afgevaardigden af en toe verandering van lucht hebben en de zeevruchten van Brussel eens verruilen voor de zuurkool met worst van Straatsburg. Misschien zou heel Europa vaker moeten rondtrekken, zoals in de Staufentijd. Dat geeft een frisse wind en de bevolking krijgt dan meer van ze te zien. Naar analogie van de Bundesgartenschau misschien.

 2. King Billy 19 mei 2014 om 21:48

  @Emigrant. 1 miljard voor zinloos pendelen is ongeveer 1% van het EU-budget over de periode 2014-’19. Denk ook aan de ecologische voetafdruk, kwaliteit van het EP door tijd die vrijvalt. Overigens is deze kwestie ook FAZ-achtig…
  Voor Frankrijk is het een prestigieuze principekwestie, andere landen willen Straatsburg naar Brussel halen, waar het EP ook adequate gebouwen heeft. .
  Als het kabinet Rutte2 dit bedrag als meevaller zou kunnen inboeken, staan politici in de rij om hierover kond te doen.
  En kom niet aan dat dit pendelen maar vijftig eurocent per capita in kost, om dit pendelen te rechtvaardigen zoals sommige Franse politici doen. Stompzinniger kan men het niet maken, want dan is vervolgens de vraag waar dan wel de financiele grens ligt om bezuinigingen te rechtvaardifgen. Presseurop had dan nog moeten bestaan.

 3. King Billy 19 mei 2014 om 23:25

  Jean-Claude Juncker (43 jr), 1998:

  „Statt EU-Kommissionspräsident zu werden, möchte er lieber Luxemburger Premier bleiben, mit Sitz und Stimme im Rat, dem Gesetzgeber der Europäischen Union: “Da kann ich mehr bewegen.”

  http://www.spiegel.de/spiegel/print/d-7809882.html

 4. blutch1 20 mei 2014 om 00:15

  Laat het Europese parlement gewoon in Straatsburg gaan zitten en niet in Brussel. Andere Europese instellingen zitten tenslotte ook in Luxemburg.
  Het is duidelijk uit bovenstaand verhaal dat het grootste probleem zit bij politici. Waarom verbaast me dit niet? Omdat ik zo het vermoeden had dat dat inderdaad het probleem was en is. Hoeveel toppen zijn er niet geweest toen de euro in zwaar weer verkeerde, 22 meen ik. En heeft dat iets opgelost? NEE. Het probleem is verschoven in de tijd. Draghi heeft met zijn opmerking dat hij alles zou doen om de euro te steunen meer effect gehad dan al die 22 toppen bij elkaar. Ons probleem is dus eigenlijk politici. Vraag een Italiaan(se) eens hoe hij/zij over die kaste denkt. Grote kans dat we het volkomen eens zullen zijn binnen 5 minuten. Dat is de tijd die een tolk nodig heeft om het geheel te vertalen. Maar wie zouden er weer in de weg staan bij deze overeenstemming? Juist, politici. De vraag wordt dus, hoe kunnen we een democratie in stand houden zonder politici?

 5. Aad Verbaast 20 mei 2014 om 09:38

  Interessante kwesties haal je hier aan.
  Ook veel verwarring, te beginnen bij de politici zelf trouwens. Fulmineren voor eigen verkiezingswinst waarmee de argeloze (want dat zijn het) kiezer telkens op het verkeerde been gezet wordt.
  Wat dat betreft vond ik deze uitzending van “de slag om Europa” wel een eye-opener: http://www.uitzendinggemist.nl/afleveringen/1417769
  Blijft een rommeltje, waarbij leden van het EP nogal eens anders stemmen dan de mening die door de dezelfde partij wordt verkondigd in Den Haag. Tja, waar stem je dan eigenlijk op?

  Verder heeft @blutch1 ook een punt.

 6. King Billy 20 mei 2014 om 13:21

  @Blutch1. De realiteit is weerbarstiger dan wat de EU beoogt te zijn en na te streven. Burgers worden opgescheept en zijn slachtoffers van politieke dilemma’s, die in feite niet des burgers zijn.
  Schema in Le Monde bevestigt nog eens de rol van overlegpartner, niet bewaker van politieke processen en besuiten.
  De euro was nog niet eens geboren, de ECB bestond nog niet en Juncker, Kohl, Chirac, Duisenberg en Trichet sjoemelden in 1998 al met de bepalingen van het Verdrag van Maastricht.
  Destijds wilde Juncker geen President van de Europese Commissie worden, want als premier van Luxemburg kon hij zich “vrijer bewegen”.
  Der Spiegel #4/1998 – http://www.spiegel.de/spiegel/print/d-7809882.html

 7. King Billy 20 mei 2014 om 13:37

  @Aad Verbaast. Het Duitse Constitutionele Hof sneed democratische vertegenwoordiging aan i.v.m met de 5% kiesdrempel in Duitsland. Uiteindelijk komt alles weer terug op het vermaledijde Verdrag van Lissabon, de ‘Grondwet’ van ‘Project Europa’, dat politici teveel vrijheid van handelen geeft.
  Hoe zou de ‘Oekraine kwestie’ er voor staan als vanaf het begin het Europese parlement en nationale parlementen de buitenlandse politiek van ‘Project Eurropa’ hadden mogen bewaken? Tot nu toe is dit het exclusieve terrein van Van Rompuy en regeringsleiders met Áshton als uitvoerdster..

 8. Aad Verbaast 20 mei 2014 om 16:38

  @King Billy: maar die lui houden toch vol dat dat verdrag van Lissabon volkomen democratisch tot stand is gekomen? Met instemming van de nationale parlementen en het EP ook nog eens.
  Niet lullen, want als je ergens voor gestemd hebt moet je verder niet mopperen en al de consequenties aanvaarden. Je hebt je mandaat immers daarmee gegeven!

 9. King Billy 20 mei 2014 om 23:29

  @Aad Verbaast. ’t is maar net wat onder (Europese) democratie wordt verstaan. Ook daar wordt in de lidstaten verschillend overgedacht en handen en voeten aan gegeven. Franse president aan de Brusselse tafel met regeringsleiders, ongekozen koninklijke staatshoofden, kiesdrempels, constitutionele gerechtshoven, die elkaar tegenspreken. en ja hoor, ook het Europees Parlement is een ondemocratische bende. Hier een Nederlandse jurist aan het woord:
  http://www.volkskrant.nl/vk/nl/3184/opinie/article/detail/3658369/2014/05/20/Het-Europees-Parlement-mist-democratische-legitimiteit.dhtml

  En Google eens op Treaty of Lisbon legitimacy….

 10. blutch1 21 mei 2014 om 12:19

  @Aad, dat verdrag van Lissabon is ook democratisch tot stand gekomen. Helemaal volgens de regels. De crux is dat Nederlandse vertegenwoordigers geen rekening hebben gehouden met de uitslag van het referendum. Het zijn dus de vertegenwoordigers zelf die eerst in de Raad en later in het EP de zaak bedonderd hebben. De onbetrouwbare kl…..k was dus Bakellende.
  Conclusie: niet in Europa is de democratie ver te zoeken, maar in Nederland, mn bij de politici.
  En nogmaals, eerst Europese partijen vormen om vervolgens daarop te kunnen stemmen.

 11. King Billy 26 mei 2014 om 15:17

  Tijd voor bezinning
  http://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/wirtschaftspolitik/wahl-des-eu-parlaments-warnschuss-fuer-europas-elite-12958528.html
  ==Das Verhältnis von Risiko und Haftung ist aus dem Gleichgewicht geraten, weshalb das Zurück zum Vertrag von Maastricht das Gebot der Stunde ist. Die Europäische Union ist vor jeder Wirtschaftsgemeinschaft zuerst eine Friedensgemeinschaft, deren Wert aktuell in der Ukraine wieder allen vor Augen geführt wird.==

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: